Functioneringsgesprek formulier, wat en waarom

Er bestaat in Nederland geen wettelijke verplichting om een functioneringsgesprek te hebben. Een dergelijk gesprek is doorgaans wel vastgelegd in de collectieve arbeidsovereenkomst (CAO), en werkgever en -nemer zijn daaraan gehouden. Het is wel wettelijk verplicht dat de werkgever voor iedere werknemer een personeelsdossier bijhoudt. Voor alle duidelijkheid, een functioneringsgesprek is geen beoordelingsgesprek. Er dient tweerichtingsverkeer plaats te vinden en niet alleen richting de werknemer.

Wat is het doel van een functioneringsgesprek

Een functioneringsgesprek gaat over de relatie tussen een medewerker en haar/zijn directe baas. De medewerker kan in dat gesprek kwijt op welke manier haar/zijn functioneren binnen de organisatie zou kunnen verbeteren. Welke drempels zijn er en hoe kunnen die worden verlaagd. Vindt de werknemer bijvoorbeeld bijscholing gewenst, omdat de functie met de tijd is veranderd. Werkt de communicatie tussen werknemer en leidinggevende goed. Is het altijd duidelijk wat van de werknemer wordt verwacht. Ondervindt de werknemer voldoende waardering voor diens werk. Zijn er zaken die niet worden uitgepraat. De leidinggevende geeft ook diens visie op de werkrelatie en wat er beter zou kunnen. Als beide gesprekspartners het gesprek serieus nemen en het doel in zicht houden, dan kan een functioneringsgesprek een hele nuttige functie hebben. Men moet ook de bereidheid hebben om kritisch naar het eigen functioneren te kijken. Uit het functioneringsgesprek zullen actiepunten moeten komen, waar aan gewerkt gaat worden. Er dient gekeken te worden naar welke actiepunten uit het vorige gesprek waren gekomen en wat is daarmee gebeurd. Waar zijn die niet of onvoldoende aan de orde gekomen. En waarom is dat?

De rol van een functioneringsgesprek formulier

Een functioneringsgesprek formulier is bedoeld als een leidraad voor een functioneringsgesprek Het geeft structuur aan het gesprek en helpt aspecten niet te vergeten. Dat wil niet zeggen dat er geen zaken aan de orde kunnen komen buiten het formulier om. Het is een hulpmiddel, geen dwangbuis. Het formulier dat tijdens het voorgaande gesprek is ingevuld, wordt nagelopen. Het is een waardevolle geheugensteun. Bovendien kan de werknemer een andere baas hebben gekregen en laatstgenoemde weet niet wat er tijdens het vorige gesprek is besproken. Na de invulling van het nieuwe formulier kunnen beide gesprekspartners aanpassingen verzoeken en uiteindelijk tekenen ze het voor akkoord. Het is onverstandig om te tekenen als men zich niet kan vinden in de inhoud van het functioneringsgesprek formulier.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *