Hoe werkt een geheimhoudingsverklaring?

In verschillende situaties wordt er tegenwoordig binnen de bedrijfswereld gebruik gemaakt van een zogenaamde geheimhoudingsverklaring. Dit document is interessant omdat het bepaalde bedrijfsgeheimen kan beschermen. Op het ogenblik dat er door een bedrijf samen wordt gewerkt met een andere onderneming of er bijvoorbeeld een bepaalde persoon in dienst wordt genomen is het vaak onmogelijk om geen gevoelige informatie te delen met de partij in kwestie. Door gebruik te maken van een geheimhoudings document is het echter mogelijk om te voorkomen dat deze informatie nog zal worden gedeeld met derden. Ben jij ook benieuwd naar hoe een dergelijk document nu precies werkt? Dan moet je absoluut even de onderstaande informatie doornemen!

In welke situaties komt een dergelijke verklaring van pas?

In de praktijk kan er in verschillende situaties gebruik worden gemaakt van een zogenaamde geheimhoudingsverklaring. In eerste instantie is dat het geval wanneer er een samenwerkingsovereenkomst wordt afgesloten tussen verschillende ondernemingen. Samen werken betekent in de praktijk doorgaans immers dat er bepaalde informatie zal moeten worden gedeeld met elkaar. Het is niet ondenkbaar dat een deel van deze informatie als gevoelig kan worden bestempeld. Het niet opstellen van een geheimhoudingsverklaring kan er dan ook voor zorgen dat de informatie kan worden gebruikt voor doeleinden waarvoor het niet is bestemd. Bovendien voorkomt het opstellen van zo’n overeenkomst ook dat de informatie zomaar met derden kan worden gedeeld.

Wat moet er allemaal in de geheimhoudingsverklaring worden opgenomen?

De inhoud van de geheimhoudingsverklaring moet duidelijk stellen dat het voor de betrokken partijen of personen niet is toegestaan op bedrijfs(gevoelige)informatie te delen met derden. Bovendien is het ook mogelijk om specifiek te vermelden voor welke doeleinden de informatie dan wel mag worden gebruikt. Op deze manier kan er worden voorkomen dat er op een bepaalde manier toch discussie ontstaat. Het spreekt voor zich dat dit niet het enige aandachtspunt is.

Het opstellen van een geheimhoudingsovereenkomst gebeurt in de praktijk eveneens omdat er bij overtreding van de overeengekomen bepalingen een bepaalde schadeclaim kan worden gevraagd. Het is deze “straf” die ervoor moet zorgen dat de inhoud van het document wordt gerespecteerd door de betrokken partijen. Welke boete je hiervoor precies in het leven zal roepen is volledig aan jou. Uiteraard spreekt het voor zich dat het de bedoeling is dat deze schadeclaim nooit daadwerkelijk in rekening zal moeten worden gebracht… maar je weet maar nooit.

Kan je een dergelijke verklaring zelf opstellen of niet?

Het opstellen van een geheimhoudingsverklaring is in de praktijk zeer specialistisch werk. Het vereist dan ook een bepaalde, specifieke kennis om een dergelijk document foutloos op te kunnen stellen. Het is mede omwille van deze reden dat er in de praktijk doorgaans voor wordt gekozen om voor het opstellen van zo’n document een beroep te doen op een advocaat of een jurist. Dat is ook de beste keuze. Het foutief laten opstellen van een dergelijke overeenkomst kan namelijk in de praktijk grote gevolgen hebben wanneer er een bepaalde inbreuk wordt vastgesteld. Zorg er dus voor dat jouw bedrijfsgeheimen niet zomaar op straat kunnen belanden en voorzie een inhoudelijk perfecte geheimhoudingsovereenkomst. Zo kan je heel wat vervelende verrassingen voorkomen. Ook benieuwd naar een privacyverklaring? Klik dan hier.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *