Hoog in Google staan is nu belangrijker dan ooit!

Hoger in Google

Om te zorgen voor nieuwe klanten kan er gebruik gemaakt worden van verschillende strategie. Een strategie die tegenwoordig erg goed werkt, is door je dienst of product via het internet aan te bieden. Wanneer je hier net als vele anderen bedrijven optimaal gebruik van wilt maken, is het belangrijk dat je zorgt voor een goede website. Om hoog in Google te komen, spelen een aantal aspecten op de site een belangrijke rol. Eén van deze onderdelen is de snelheid van een site. Een snelle site wordt door internetgebruikers als prettig ervaren. Hierdoor neemt Google dit ook mee in de ranking. Naast de snelheid van de site zijn er ook een aantal andere onderdelen van groot belang.

Hoger in Google

Maak gebruik van de juiste content

Wanneer je beter gevonden wilt worden op Google, zal je gebruik moeten maken van de juiste content. Zo bepaalt Google aan de hand van jouw content of je site relevant is voor Google gebruikers. Om ervoor te zorgen dat Google waarde hecht aan je site, zal je een zoekwoorden analyse moeten uitvoeren. Kijk hierbij naar welke zoekwoorden er binnen jouw vakgebied veel worden opgezocht. Kijk hierbij ook goed naar de hoeveelheid concurrentie die aanwezig is. Als je zoekwoorden hebt gevonden waar veel naar wordt gezocht en weinig concurrentie in is, kun je ervoor kiezen om één of meerdere pagina’s op dit zoekwoord in te richten. Als je een pagina op een bepaald zoekwoord wilt inrichten, zal je dit zoekwoord zowel in de tekst, als in de plaatjes naar voren moeten laten komen. Zo ziet Google dat jij waarde hebt voor de mensen die hiernaar zoeken. Doordat Google dit met behulp van het algoritme ziet, zal je automatisch hoger in Google terecht komen. Zorg er daarom voor dat je hier voldoende aandacht aan besteed. Naast de content is ook de linkbuilding van belang. 

Hoger in Google

Linkbuilding

Als je echt hoger in Google wilt komen, zal je op de juiste manier gebruik moeten maken van linkbuilding. Linkbuilding bepaalt namelijk voor een groot gedeelte de vindbaarheid op Google. Zorg ervoor dat je beschikt over meerdere backlinks. Wanneer we het hebben over backlinks gaat het om sites die via hun site doorlinken naar die van jou. Door deze backlinks krijgt jouw site meer waarde en dit resulteert in een betere vindbaarheid op Google.