Innovatie en subsidies

Wanneer we het hebben over innovatie, wordt er vaak aan “iets nieuws” gedacht. Maar iets nieuws creëren is niet al gelijk innoveren. Om innovatief te zijn, zul je ook echt iets succesvols op de markt moeten brengen. Vervolgens moet dit idee zo aanslaan dat dit ook daadwerkelijk veranderingen in ons gedrag, werk en/of communicatie beïnvloed. Innoveren kan op verschillende gebieden, zowel binnen als buiten de onderneming, en er zijn hier ook bepaalde subsidies voor, zoals de WBSO, om innovatie te bevorderen. We bespreken 

Innoveren binnen verschillende categorieën

Vaak wordt er bij innovatie gedacht aan technologische innovatie. Dit is dan ook zeker een sector waar dit vaak voorkomt en door te innoveren worden er nieuwe technologie ontwikkeld waardoor er nieuwe producten of processen ontstaan. Een tweede vorm van innovatie is productinnovatie. Hierbij worden er bestaande producten vernieuwd of worden er nieuwe producten ontwikkeld. Diensteninnovatie komt overeen met productinnovatie maar richt zich dan, zoals het woord al zegt, op het ontwikkelen van een betere of nieuwe dienstverlening waardoor jij je kunt onderscheiden van concurrenten. 

Marktinnovatie heeft betrekking op jouw doelgroep. Het is dan ook een uitbreiding van de doelgroep door je te richten op een ander segment of door binnen de huidige doelgroep door productvarianten te ontwikkelen. 

Innovatie binnen de organisatie wordt ook wel organisatie-innovatie genoemd. Hierbij gaat het om vernieuwing binnen de organisatie op gebied van de organisatiestructuur. Organisatie-innovatie hangt dan ook vaak samen met sociale innovatie.

Subsidies voor innovatie

Een van de subsidies waar je zeker profijt van kunt hebben wanneer je ook maar iets met innovatie te maken hebt, in welke vorm dan ook, is de WBSO subsidie. Om in aanmerking voor deze subsidie te komen maakt het niet uit in wat voor bedrijf of welke sector je ook werkzaam bent. WBSO staat voor Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk en wordt ook wel de S&O subsidie genoemd. Het is een fiscale stimuleringsregeling en daardoor ideaal voor innovatie. De WBSO uit zich in een afdrachtvermindering op de loonheffing of premie volksverzekeringen.

Zoals al genoemd, maakt het niet uit in wat voor bedrijf of sector je werkzaam bent, iedere ondernemer die belasting betaald in Nederland kan gebruik maken van de regeling. Onder deze ondernemers vallen dan ook vennoten en zelfstandigen met of zonder personeel. Zij dienen dan wel op jaarbasis minstens 500 uur te besteden aan Speur- en Ontwikkelingswerk. Dit is dan ook geen verrassing aangezien de WBSO er speciaal is voor ontwikkeling en innovatie.

De regeling is er ter ondersteuning van twee verschillende projecten. Het Ontwikkelingstraject en Technisch Wetenschappelijk Onderzoek. Onderdelen die binnen deze projecten vallen zijn het onderzoeken en ontwikkelen van nieuwe technieken, producten, of onderdelen van producten voor eigen bedrijf.

Om de WBSO subsidie aan te vragen is het belangrijk dat uw projectomschrijving zo duidelijk mogelijk is en dat u er tijdelijk bij bent. Kijk dan ook voor meer informatie op: www.leap.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *